Vrienden

Vrienden van de Harmonie

De Vrienden van de Harmonie hebben een speciale band met onze vereniging.
Zij vormen een belangrijke steun bij de aankoop van nieuw instrumentarium.
Ook vriend worden?
Neem dan contact op met onze secretaris.
Onze secretaris zal u in contact brengen met Marion van Iersel, voorzitter van de vrienden.

Thans behoren de navolgende ondernemers en particulieren tot onze sponsors: