Info

Secretariaat BestuurContactpersoonContact
Langvennen-Oost 96,
5061 DR Oisterwijk
VoorzitterWim Leunissen06-54252340 / Contact
InfoSecretarisMiriam de Volder Contact
Penningmeester Ruud Dieltjes Contact
 Public RelationsSandra van GorpContact
Rabobank: NL53RABO0102312567Contact HarmonieConny de Bruijn-BödickerContact
 Contact TamboercorpsRon Smulders Contact
Contact SambabandoYvonne Verkooijen Contact
 
Doelgroepbestuur HarmonieDoelgroepbestuur TamboercorpsDoelgroepbestuur SambabandoBeheer Internet Media
Conny de Bruijn-BödickerBram HuijbregtsAnnelies de Bakker Ron Smulders
Frans van GoolRon SmuldersHenk Verheijen 
Tonnie Laming  
 
ActiviteitencommissieJeugdbegeleidings - commissieMuziekcommissie - HarmonieMuziekcommissie -Tamboercorps
Jeroen Martens Wim Leunissen Jan Hermans Ankie Klaassen
Annelies de BakkerMaria van Enschot
Annemarie Aarts
Jan Hermans  
Marij van Dijk 
 
Beheer kostuumsKascontroleBeheer instrumentarium
Conny de Bruijn-BödickerAnnemarie AartsConny de Bruijn-Bödicker
Lies Schellekens Marij van DijkHenk Verheijen  
 Yvonne VerkooijenYvonne Verkooijen Bram Huijbregts