Harmonie

 

Jan Hermans

De harmonie speelt momenteel in de vijfde divisie. Regelmatig vinden er uitwisselingsconcerten plaats tussen bevriende verenigingen. Daarnaast kent de vereniging een aantal reguliere concerten, zoals bijvoorbeeld het nieuwjaarsconcert en het kermisconcert. Om de twee jaar wordt deelgenomen aan het dorpenconcours. Elk jaar hebben we een verenigingsdag met het dauwtrappen op de eerste zondag van mei. Het harmonieorkest bestaat momenteel uit zo’n 18 spelende leden en staat onder leiding van dirigent Jan Hermans. De harmonieleden repeteren op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in ontmoetingscentrum De Leybron in Riel. De harmonie heeft dringend behoefte aan ervaren blazers, maar ook leerlingen zijn van harte welkom op maandagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur in de Leybron. Daar kunnen zij onder deskundige leiding kennis maken met muziek en een instrument leren bespelen.

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.