Harmonie Orkest

 

Jan Hermans

Het harmonieorkest speelt momenteel in de vijfde divisie. Regelmatig vinden er uitwisselingsconcerten plaats tussen bevriende verenigingen. Daarnaast kent de vereniging een aantal reguliere concerten, zoals bijvoorbeeld het nieuwjaarsconcert en het kermisconcert. Om de twee jaar wordt deelgenomen aan het dorpenconcours. Het harmonieorkest bestaat momenteel uit zo'n 13 spelende leden en staat onder leiding van dirigent Jan Hermans. Sinds twee jaar werken wij samen met Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Gilze. De orkestleden repeteren op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de oneven weken in ontmoetingscentrum De Leybron in Riel en in de even weken in De Schakel in Gilze. Het harmonie orkest heeft dringend behoefte aan ervaren blazers, maar ook leerlingen zijn van harte welkom. Zij kunnen onder deskundige leiding kennis maken met muziek en een instrument leren bespelen.

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.