Harmonie Orkest

De blazers van het harmonieorkest hebben zich aangesloten bij Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Gilze, met wie ze al samenwerkten. De orkestleden repeteren op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de oneven weken in ontmoetingscentrum De Leybron in Riel en in de even weken in De Schakel in Gilze.
Het oefenschema en optredens vindt u hier.