Geschiedenis

Opgericht in 1945…

In 1945 vatte pastoor Van Raamsdonk het plan samen om twee keer per jaar een openbare processie (kerkelijk dorpsfeest) te houden in Riel. Helaas ontbraken bij de rondgang door het dorp de nodige feestelijke muzikale klanken. Toevallig sprak Pastoor Van Raamsdonk met het schoolhoofd de heer Vermeulen over dit gemis, waarop zij besloten een fanfare op te richten. Zo gezegd zo gedaan, want op 15 juni 1945 werd de vereniging Harmonie Muziek en Vriendschap Riel opgericht als fanfare. Het eerste officiële optreden met een fanfare van 18 muzikanten werd verzorgd op 12 augustus 1945 bij het gouden huwelijksfeest van het echtpaar Reijnders-Aerts. In 1970 werd de opzet veranderd en werd een harmonieorkest opgericht. Binnen de vereniging werd naast de harmonie ook een afzonderlijke drumband gevormd. Enkele leden vormden daarnaast ook nog de Rielländer Kapel die veelal bij feesten optrad.