Contact

Secretariaat Bestuur Contactpersoon Contact
Burg. Suijsstraat 30 Voorzitter Wim Leunissen 06-54252340
5037 MD Tilburg Vice Voorzitter Henk Kremers 06-46747651
Info Secretaris Miriam de Volder  
  Penningmeester Ruud Dieltjes  
Rabobank: 1023.12.567 Webmaster Ron Smulders Webmaster
  Contact Harmonie Conny de Bruijn-Bödicker Contact
  Contact Con Tutti Ron Smulders Contact
  Contact Sambabando Annelies de Bakker  
       
Doelgroepbestuur Harmonie Doelgroepbestuur Con Tutti Doelgroepbestuur Sambabando  
Conny de Bruijn-Bödicker Arjan Driessen Annelies de Bakker  
Mirjam Vos Bram Huijbregts Henk Verheijen  
Wim Vos      
Jeroen Martens      
Cees Brock      
       
Activiteitencommissie Jeugdbegeleidings – commissie Muziekcommissie -Harmonie Muziekcommissie – Con Tutti
Voorzitter Harry Damen Wim Leunissen Jan Hermans Marc Adriaansen (SOS)
Arjan Driessen Cora Dieltjes Jeroen Martens Ankie Klaassen
Annelies de Bakker Toon van den Hout Arjan Driessen
Jeroen Martens   Bram Huijbregts
Jan Hermans      
Marij van Dijk      
Annemarie Aarts      
       
Beheer kostuums Kascontrole Beheer instumentarium Oud Papier
Conny de Bruijn-Bödicker Annemarie Aarts Henk Verheijen Henk Kremers
Lieske Schellekens Marij van Dijk Bram Huijbregts  
  Tonnie Laming Henk Kremers