Contact

 

Secretariaat Bestuur Contactpersoon Contact
Burg. Suijsstraat 30 Voorzitter Wim Leunissen 06-54252340 / Voorzitter
5037 MD Tilburg Vice Voorzitter Vacature
Secretaris Miriam de Volder Secretaris
  Penningmeester Ruud Dieltjes Penningmeester
Rabobank: 1023.12.567 Webmaster Sandra van Gorp Media Manager
  Contact Harmonie Conny de Bruijn-Bödicker Contact
  Contact Con Tutti Ron Smulders Contact
  Contact Sambabando Annelies de Bakkerr Contact
       ..
Doelgroepbestuur Harmonie Doelgroepbestuur Con Tutti Doelgroepbestuur Sambabando  
Conny de Bruijn-Bödicker Arjan Driessen Annelies de Bakker  
 Frans van Gool Bram Huijbregts Henk Verheijen  
 Toon Donkers      
     
     
       
Activiteitencommissie Jeugdbegeleidings – commissie Muziekcommissie -Harmonie Muziekcommissie – Con Tutti
Voorzitter Harry Damen Wim Leunissen Jan Hermans Marc Adriaansen (SOS)
Arjan Driessen Jeroen Martens Ankie Klaassen
Annelies de Bakker Toon van den Hout Arjan Driessen
Jeroen Martens   Bram Huijbregts
Jan Hermans      
Marij van Dijk      
Annemarie Aarts      
       
Beheer kostuums Kascontrole Beheer instumentarium
Conny de Bruijn-Bödicker Annemarie Aarts Henk Verheijen
Lieske Schellekens Marij van Dijk Henk Kremers  
 Annelies de Bakker (Sambabando)
Sandra van Gorp Conny de Bruijn-Bödicker