Contact

Secretariaat Bestuur Contactpersoon Contact
Burg. Suijsstraat 30 Voorzitter Wim Leunissen 06-54252340 / Voorzitter
5037 MD Tilburg
Secretaris Miriam de Volder Secretaris
  Penningmeester Ruud Dieltjes Penningmeester
Rabobank: 1023.12.567 Webmaster Sandra van Gorp Media Manager
  Contact Harmonie Conny de Bruijn-Bödicker Contact
  Contact Con Tutti Ron Smulders Contact
  Contact Sambabando Annelies de Bakker Contact
       ..
Doelgroepbestuur Harmonie Doelgroepbestuur Con Tutti Doelgroepbestuur Sambabando  
Conny de Bruijn-Bödicker Bram Huijbregts Annelies de Bakker  
 Frans van Gool Ron Smulders a.i. Henk Verheijen  
Tonnie Laming      
     
     
       
Activiteitencommissie Jeugdbegeleidings – commissie Muziekcommissie -Harmonie Muziekcommissie – Con Tutti
Jeroen Martens Wim Leunissen Jan Hermans Marc Adriaansen (SOS)
Annelies de Bakker Maria van Enschot Ankie Klaassen
Annemarie Aarts
Jan Hermans  
Marij van Dijk      
     
     
       
Beheer kostuums Kascontrole Beheer instrumentarium
Conny de Bruijn-Bödicker Annemarie Aarts Conny de Bruijn-Bödicker
Lieske Schellekens Marij van Dijk Henk Verheijen  
 Annelies de Bakker (Sambabando)
Yvonne Verkooijen Bram Huijbregts